Katalog Główny
  Wyszukaj | Przeglądaj | Bazy - zasób bilioteki | Inne bazy | Zapytaj Bibliotekarza | Instrukcja wyszukiwania | Biblioteka  
  Moje konto | Ustawienia    |    Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Wyloguj |
 
 
  Wyszukiwanie proste  |  Wyszukiwanie w wielu polach  |  Wyszukiwanie w wielu bazach  |  Wyszukiwanie zaawansowane  |  CCL   |   

Wyszukiwanie w wielu bazach
Wpisz słowo lub frazę
Pole do wyszukiwania
Słowa sąsiadujące? Tak Nie
Wybierz bazy:
Katalog Główny Prace naukowo-badawcze
Książki Tezaurus CIOP-PIB
Artykuły z czasopism Dokumenty elektroniczne
Baza bibliograficzna SPBHP
Materiały informacyjne Baza OSH-BHP
Czasopisma  
Wyczy~\ć

Wskazówki:

Hint Wpisz dane w dowolne pola. Wypelnienie więcej niż jednego pola zawęża wyniki wyszukiwania. Jeżeli wybierzesz opcję "pola sąsiadujące", możesz wpisać frazę programowanie komputerowe, a system wyszuka tylko te rekordy w których słowo komputerowe występuje OBOK słowa programowanie. Sąsiadowanie nie jest brane pod uwagę, jeżeli wynik zawiera więcej niż xxx rekordów.

Hint Małe i duże litery mają tę samą warto~\ć. Na przykład, słowo komputer zostanie odnalezione w formie komputer, Komputer jak i KOMPUTER.

Hint Pomiędzy poszczególnymi słowami domy~\lnie występuje operator logiczny AND. Możesz używać pomiędzy słowami operatorów logicznych AND, OR i NOT. Na przykład, możesz wpisać serce or kardiologia aby wyszukać wszystkie rekordy zawierające słowa serce lub kardiologia.

Hint Znak ? służy do maskowania czę~łów. Na przykład, aptek? wyszuka apteki, apteka, aptekarstwo, aptekarze, aptekom, itd. ? ekonomia wyszuka mikroekonomia, makroekonomia, itd. Można też używać znaku ? aby zasłonić ~\rodek słowa. Na przykład, alumi?m wyszuka zarówno polską (i brytyjską) formę aluminium, jak i amerykańską formę pisowni aluminum.