Katalog Główny
  Wyszukaj | Przeglądaj | Bazy - zasób bilioteki | Inne bazy | Zapytaj Bibliotekarza | Instrukcja wyszukiwania | Biblioteka  
  Moje konto | Ustawienia    |    Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Wyloguj |
 
 
  Dodaj do mojej e-półki  |  Lokalizuj  |  Zamówienie WMB  |  Zapisz/wyślij

Pełny widok rekordu

Wybierz format: Format standardowy Karta katalogowa Cytata Etykiety nazw Etykiety MARC
Rekord 1 z 1 No Previous Record   No Next Record
Nr systemowy   000063500
Egzemplarze   Biblioteka CIOP-PIBLibrary Info
ISBN   Link9788373733466
Język   pol
Instytucja sprawcza   LinkMiędzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.
Tytuł   LinkCzynniki szkodliwe w środowisku pracy : wartości dopuszczalne 2020.
Wydanie   Wyd. 12, zmienione.
Wydano   Warszawa : CIOP-PIB [Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy], 2020.
Opis fiz.   388 s. : tab. ; 21 cm. 
Pracownik CIOP   LinkPośniak, Małgorzata
  LinkSkowroń, Jolanta
CIS Tezaurus   Linkczynniki ryzyka
  LinkNDS i NDN
  Linkpromieniowanie elektromagnetyczne
  Linktoksykologia
  Linksubstancje biochemiczne
  Linkzagrożenia biologiczne
  Linkzagrożenia chemiczne
  Linkzagrożenia fizyczne
  Linkzagrożenia zdrowia
HD - n.osobowa   LinkPośniak, Małgorzata. - Red.
  LinkSkowroń, Jolanta. - Red.
Sygnatura   32869
  32870
  32871
  32872
  32873

Wybierz format: Format standardowy Karta katalogowa Cytat Etykiety nazw Etykiety MARC

No Previous Record   No Next Record


Koniec sesji - Ustawienia - Komentarze - Pomoc - WMB - Ex Libris - Przeglądaj - Szukaj - Lista wyników - Poprzednie wyszukiwania - Bazy -