Katalog Główny
  Wyszukaj | Przeglądaj | Bazy - zasób bilioteki | Inne bazy | Zapytaj Bibliotekarza | Instrukcja wyszukiwania | Biblioteka  
  Moje konto | Ustawienia    |    Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Wyloguj |
 
 
  Dodaj do mojej e-półki  |  Lokalizuj  |  Zamówienie WMB  |  Zapisz/wyślij

Pełny widok rekordu

Wybierz format: Format standardowy Karta katalogowa Cytata Etykiety nazw Etykiety MARC
Rekord 1 z 1 No Previous Record   No Next Record
Nr systemowy   000061077
Język   pol
Autor   LinkTlatlik, Justyna.
Tytuł   LinkPracownicze prawo do wizerunku jako przedmiot ochrony prawnej.
Adnotacja   Z uwagi na przemiany społeczne i rozwój technologii wpływających na łatwość rozpowszechniania informacji także na gruncie stosunków pracy znaczenia nabierają zagadnienia związane z ochroną wizerunku. Ustawodawca nie uregulował jednak tego zagadnienia, co powoduje, że dokonywanie oceny ewentualnej dopuszczalności wpływania pracodawców na wizerunek pracownika oraz określenia granic ich uprawnień należy dokonywać na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych zarówno z zakresu prawa cywilnego, jak i prawa pracy, a więc z uwzględnieniem szczególnych praw i obowiązków stron stosunku pracy.
CIS Tezaurus   Linkprawo pracy
Sł. kluczowe   Linkochrona prawna
  Linkwizerunek
Cytata wydawnicza   Link- Monitor Prawa Pracy. 2018, nr 10, s. 17-22.

Wybierz format: Format standardowy Karta katalogowa Cytat Etykiety nazw Etykiety MARC

No Previous Record   No Next Record


Koniec sesji - Ustawienia - Komentarze - Pomoc - WMB - Ex Libris - Przeglądaj - Szukaj - Lista wyników - Poprzednie wyszukiwania - Bazy -