Katalog Główny
  Wyszukaj | Przeglądaj | Bazy - zasób bilioteki | Inne bazy | Zapytaj Bibliotekarza | Instrukcja wyszukiwania | Biblioteka  
  Moje konto | Ustawienia    |    Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Wyloguj |
 
 
  Dodaj do mojej e-półki  |  Lokalizuj  |  Zamówienie WMB  |  Zapisz/wyślij

Pełny widok rekordu

Wybierz format: Format standardowy Karta katalogowa Cytata Etykiety nazw Etykiety MARC
Rekord 1 z 1 No Previous Record   No Next Record
Nr systemowy   000059562
Język   pol
Tytuł   LinkNowelizacja rozporządzenia w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych.
Adnotacja   Nowelizacja (Dz. U. z 2017 r. poz. 854) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym. (Dz. U. nr 26, poz. 313, ze zm. poz. 930, z 2009 r. poz. 462) wniosła szereg zmian do dotychczasowych przepisów tego rozporządzenia. Obecnie, czyli od 1 maja 2017 r. rozporządzenie określa: obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, wymagania dotyczące organizacji i sposobów wykonywania ręcznych prac transportowych, z uwzględnieniem wymagań ergonomii, dopuszczalne masy przemieszczanych przedmiotów, ładunków lub materiałów, dopuszczalne wartości sił niezbędne do ich przemieszczania oraz dopuszczalne wartości wydatku energetycznego na wykonanie pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, w tym z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów, przez pracowników, z wyłączeniem pracowników młodocianych oraz kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.
CIS Tezaurus   Linkobowiązki pracodawców
  Linkbezpieczeństwo pracy
  Linktransport ręczny
  Linkprawo
  Linkergonomia
  Linkdopuszczalne obciążenie
  Linkobciążenie fizyczne
Cytata wydawnicza   Link- Informator Ochrony Pracy. 2017, nr 3, s. 10-12.

Wybierz format: Format standardowy Karta katalogowa Cytat Etykiety nazw Etykiety MARC

No Previous Record   No Next Record


Koniec sesji - Ustawienia - Komentarze - Pomoc - WMB - Ex Libris - Przeglądaj - Szukaj - Lista wyników - Poprzednie wyszukiwania - Bazy -