Katalog Główny
  Wyszukaj | Przeglądaj | Bazy - zasób bilioteki | Inne bazy | Zapytaj Bibliotekarza | Instrukcja wyszukiwania | Biblioteka  
  Moje konto | Ustawienia    |    Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Wyloguj |
 
 
  Dodaj do mojej e-półki  |  Lokalizuj  |  Zamówienie WMB  |  Zapisz/wyślij

Pełny widok rekordu

Wybierz format: Format standardowy Karta katalogowa Cytata Etykiety nazw Etykiety MARC
Rekord 1 z 1 No Previous Record   No Next Record
Nr systemowy   000059544
Język   pol
Autor   LinkŚlawska, Grażyna.
Tytuł   LinkZatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych. -- Cz. 1.
Adnotacja   Wykonanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych jest zjawiskiem bardzo powszechnym. Według ostatnich szacunków GUSu 1,3 mln osób wykonywało w 2015 r. pracę zarobkową na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie będąc nigdzie zarudnionymi na podstawie stosunku pracy. Do tej grupy nie wlicza się osób pobierających emeryturę lub rentę.
CIS Tezaurus   Linkzatrudnienie i ponowne zatrudnienie
  Linkprawo pracy
  Linkwypadki przy pracy
  Linkprzyczyny wypadków
  Linkzgłaszanie wypadków przy pracy
Sł. kluczowe   Linkubezpieczenia wypadkowe
Cytata wydawnicza   Link- Inspektor Pracy. 2017, nr 7-8, s. 39-43.

Wybierz format: Format standardowy Karta katalogowa Cytat Etykiety nazw Etykiety MARC

No Previous Record   No Next Record


Koniec sesji - Ustawienia - Komentarze - Pomoc - WMB - Ex Libris - Przeglądaj - Szukaj - Lista wyników - Poprzednie wyszukiwania - Bazy -