Katalog Główny
  Wyszukaj | Przeglądaj | Bazy - zasób bilioteki | Inne bazy | Zapytaj Bibliotekarza | Instrukcja wyszukiwania | Biblioteka  
  Moje konto | Ustawienia    |    Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Wyloguj |
 
 
  Dodaj do mojej e-półki  |  Lokalizuj  |  Zamówienie WMB  |  Zapisz/wyślij

Pełny widok rekordu

Wybierz format: Format standardowy Karta katalogowa Cytata Etykiety nazw Etykiety MARC
Rekord 1 z 1 No Previous Record   No Next Record
Nr systemowy   000059520
Język   pol
Autor   LinkPinkas, Agata.
Tytuł   LinkBezpieczne silniki w strefach zagrożonych wybuchem.
Adnotacja   Specyfika pracy w kopalniach i trudne warunki klimatyczne powodują duża niebezpieczeństwo ekspozycji - palnych gazów, oparów cieczy, pyłów czy włókien palnych ciał stałych. Aby chronić ludzi pracujących w strefach zagrożonych wybuchem, stosuje się specjalne, ściśle określone przepisami zabezpieczenia maszyn i ich napędów oraz instalacji elektrycznych.
CIS Tezaurus   Linkbezpieczeństwo pracy
  Linksilniki elektryczne
  Linkniebezpieczeństwo wybuchu
  Linkurządzenia przeciwwybuchowe w górnictwie
  Linkekspozycja
  Linksubstancje łatwopalne
  Linksubstancje niebezpieczne
  Linkzabezpieczenia przed zwarciem
  Linkzabezpieczenia przed przepięciem
  Linkgórnictwo podziemne
  Linkognioodporność
Cytata wydawnicza   Link- MM Magazyn Przemysłowy. 2017, nr 7-8, s. 36-38.

Wybierz format: Format standardowy Karta katalogowa Cytat Etykiety nazw Etykiety MARC

No Previous Record   No Next Record


Koniec sesji - Ustawienia - Komentarze - Pomoc - WMB - Ex Libris - Przeglądaj - Szukaj - Lista wyników - Poprzednie wyszukiwania - Bazy -