Katalog Główny
  Wyszukaj | Przeglądaj | Bazy - zasób bilioteki | Inne bazy | Zapytaj Bibliotekarza | Instrukcja wyszukiwania | Biblioteka  
  Moje konto | Ustawienia    |    Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Wyloguj |
 
 
  Dodaj do mojej e-półki  |  Lokalizuj  |  Zamówienie WMB  |  Zapisz/wyślij

Pełny widok rekordu

Wybierz format: Format standardowy Karta katalogowa Cytata Etykiety nazw Etykiety MARC
Rekord 1 z 1 No Previous Record   No Next Record
Nr systemowy   000058979
Język   pol
Autor   LinkKowalewski, Stanisław.
Tytuł   LinkProblemy interpretacyjne Nowej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. -- Cz. 1.
Adnotacja   Ogólna koncepcja Dyrektywy Maszynowej jest znakomita. Obejmuje istotne obszary projektowania, budowy i dystrybucji maszyn w bardzo przyjazny sposób. Pozwala na swobodny przepływ maszyn na terenie Uni Europejskiej, wszakże, co oczywiste, pod warunkami chroniącymi ją od strony ekonomicznej, rozwojowej i społecznej. Dyrektywa nie konserwuje obecnego stanu możliwości inżynierskich. Jest proinnowacyjna, ponieważ formułuje wymagania techniczne jako uogólnione cele, które można osiągnąć przez zastosowanie albo zaleceń norm z nią zharmonizowanych, albo wdrożenie własnych, nowatorskich rozwiązań, nieobjętych normami, dowodząc zgodności z postawionymi celami za pomocą oceny ryzyka.
CIS Tezaurus   Linkmaszyny
  Linkprawo
Sł. kluczowe   Linkdyrektywa 2006/42/WE
  Linkmodernizacja maszyn
Cytata wydawnicza   Link- Atest. 2017, nr 3, s. 4-8.

Wybierz format: Format standardowy Karta katalogowa Cytat Etykiety nazw Etykiety MARC

No Previous Record   No Next Record


Koniec sesji - Ustawienia - Komentarze - Pomoc - WMB - Ex Libris - Przeglądaj - Szukaj - Lista wyników - Poprzednie wyszukiwania - Bazy -